14 de maig de 2024

Periòdic digital

Notícies Festeres

I CONCURS DE RELATS DE LA FILÀ MARROCS DE XIXONA

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest concurs és potenciar la literatura festera amb la intenció d’editar el guanyador o la guanyadora en la plataforma de la Filà Marrocs de Xixona.

PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen i no hi ha límit d’obres per autor. Aquestes hauran de ser inèdites i no poden presentar-se obres que ho hagen fet en edicions anteriors d’aquest concurs, en altres concursos de característiques semblants d’altres poblacions o que siguen publicades en qualsevol mitjà (paper, blog, xarxes socials…,).

Serà responsabilitat de l’autor qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria i el seu possible plagi.

TEMA

Les Festes de Moros i Cristians en la filà Marrocs de Xixona.

El relat podrà estar relacionat amb filada de Moros i Cristians de Xixona i haurà d’incloure, almenys, una vegada la paraula Marrocs de Xixona.

DIMENSIONS DE LES OBRES

L’obra ha de contindre entre 4.000 i 10.000 paraules. I podran estar escrites tant en valencià com en castellà.

ENVIAMENT

Les obres s’hauran d’enviar a l’adreça secretariafilamarrocs@gmail.com  

En un document a part, hauran de portar el títol de l’escrit i les dades del concursant: nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic.

TANCAMENT D’ADMISSIÓ

El termini d’admissió d’originals serà des de l’1 de gener de 2024 fins al 1 de juny de 2024.

PREMIS

Un únic premi de 200 euros i la publicació del relat en la pàgina de la Filà Marrocs de Xixona (https://filamarrocsxixona.com/) i la possibilitat de publicar-se en paper.

El premi es podrà declarar desert si el jurat considera insuficient la qualitat de les obres presentades.

DICTAMEN I ENTREGA DE TROFEUS

El dictamen es donarà a conéixer en el dinar de la FIDEUÀ en el mes de juliol de 2024, on els participants seran convidats.

ALTRES BASES

          Els participants han de garantir que són els legítims autors dels relats presentats i el sotmetiment dels mateixos al Concurs no vulnera els drets de tercers. Així mateix, els participants es fan responsables de les reclamacions que en qualsevol moment puguen formular sobre l’autoria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets, tot això d’acord amb la normativa vigent de propietat intel·lectual. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis que pogués ocasionar l’incompliment de l’anterior garantia, podent exercitar contra el participant incomplidor les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats.

EL JURAT

El jurat estarà conformat per un membre de la Filà Marrocs de Xixona, i quatre membres que no pertanyeran a dita filà i amb un reconegut bagatge cultural.

Qualsevol incidència serà resolta, sense apel·lació, pel jurat.

Per a solucionar qualsevol dubte al correu electrònic secretariafilamarrocs@gmail.com